Pedagog 100%

I tjänsten igår att ha ett särskilt ansvar för församlingens barn- och ungdomsarbete. Det innebär allt från föräldraledigträffar, barn-grupper, konfirmandundervisning och unga ledare. Du behöver därför ha passande utbildning för att arbete med barn och unga eller en erfarenhet från sådant arbete. Du behöver vara både en ansvarstagande och lekfull person och vara bekväm med att självständigt planera och undervisa i kristen tro och i kyrkans liv och traditioner.

Senaste ansökningsdag är Måndag 9/1 2023

Ansökan samt CV till stode.forsamling@svenskakyrkan.se

Vid frågor kontakta: 

Församlingsherde Ingrid Stillström ingrid.stillstrom@svenskakyrkan.se

Vill du veta mer vad som händer i församlingen? https://www.svenskakyrkan.se/stodeforsamling