Nedlagd sten

Gravstenssäkring

Information om nedlagda stenar

 

För några år sedan inträffade en beklaglig olycka på en kyrkogård i södra Sverige då en gravsten föll på ett barn. Som en följd av detta har föreskrifter utfärdats av Centrala gravvårdskommittén (CGK) där begravningshuvudman är ålagd att kontrollera att gravanordningar står säkert, och vid behov tillfälligt åtgärda de säkerhetsrisker som upptäcks.

 

Detta är något som har pågått i hela landet under flera år, och nu är det dags för kontroll på Stöde Kyrkogård.

 

Därför genomför vi just nu provtryckning på alla gravstener och lägger försiktigt ner de stenar som enligt CGK:s kriterier bedöms som en säkerhetsrisk. Därefter får berörda gravrättsinnehavare ett brev där vi berättar att aktuell gravsten är nedlagd som en säkerhetsåtgärd.

 

Stöde församling är som begravningshuvudman ansvarig för säkerheten på kyrkogården, men det är gravrättsinnehavarna som enligt lag bär ansvar för att vid behov åtgärda de stenar som nedlagds.

 

Vad kan man då göra om man innehar en gravrätt med nedlagd sten?

 

Alternativen ser ut som följande:

1.     Gravrättsinnehavaren kan säkra stenen genom att ge Stöde församling uppdraget att vidarebefordra säkringen till lokal entrepenör.

2.     Man kan på eget initiativ uppdra någon annan entreprenör, eller om man har tillräcklig kunskap och lämplig utrustning åtgärda stenen på egen hand.

3.     Man kan återlämna gravrätten.

 

Observera att om en gravrättsinnehavare av gravrätt med nedlagd sten inte tar lämplig åtgärd kommer detta leda till att gravrätten enligt lag återtas av församlingen och aktuell gravsten tas ur bruk.

 

Vi hoppas att vår kyrkogård ska fortsätta vara en säker och rofylld plats där vi kan dela bön, minnen och hopp tillsammans.

 

Vid frågor ring:

 

Expeditionen:    tis-tors 9-12    0691-66 14 40

Vaktmästarna:  mån-fr 7-16      0691-66 14 57, 66 14 46

 

 

Jonas Deckmar
Kyrkoherde i Stöde församling

Tel 0691-368 01

Email: jonas.deckmar@svenskakyrkan.se