Gravrättsinnehavare sökes

Stöde församling söker gravrättsinnehavare/anhöriga till ett antal gravar. Dessa gravar har försetts med en skylt om uppmaning att kontakta vaktmästarna eller expeditionen. Om vi inte får kontakt med anhöriga inom två år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss.

Vid frågor:

Kontakta vaktmästarna på 0691- 66 14 57, 0691-66 14 46 Pastorsexpeditionen tel. 0691-66 14 40 tis-tors 9-12 eller maila stode.forsamling@svenskakyrkan.se 

Här kan du se vilka gravrätter som vi söker gravrättsinnehavare till. Listan kommer kontinuerligt att uppdateras med fler gravrätter.

Gravrätter utan innehavare