Vi söker Församlingsherde

Stöde församling ligger i Härnösands stift, c:a 4 mil väster om Sundsvall. Församlingen har ca 3.000 innevånare varav 2.200 är medlemmar.

Centralorten Stöde ligger fantastiskt vackert vid Stödesjön med små byar runtom som Nedansjö, Hullsjön och Viskan (som blev rikskänt genom filmen ”Miraklet i Viskan”).

I Stöde finns en kyrka med en kyrkogård. Intill kyrkan ligger ett församlingshem med stora utrymmen för både verksamhets- och serveringslokal.

På området finns också pastorsexpeditionen med personalens kontor och ett vaktmästeri. En kyrka, mitt i byn.

Vi har långa och fina samarbeten med skolan, idrottsklubbar och hembygds- och kulturföreningar.

Personalen består av, förutom församlingsherde, en kantor på 100 %, en församlingsassistent på 100 % och en förvaltningsassistent på 100 %.

Dessutom arbetar i församlingen en heltids- och en halvtids kyrkvaktmästare. Vi har också som mål att anställa en diakon eller diakoniassistent framöver.

Mellan åren 2021 och 2023 har Stöde församling skrivit ett samverkansavtal med grannförsamlingen Torp, där vi delar på en kyrkoherde och en fastighets- och kyrkogårdschef.

År 2024 är planen att vi med flera enheter ska bilda ett pastorat för att skapa långsiktiga förutsättningar att fortsätta med församlingens gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Vi söker därför dig som vill ta ansvar för dessa grundläggande uppdrag vi har som kristen kyrka.

Fira gudstjänst mitt i byn, undervisa i kristen tro i alla åldrar, skapa diakonala band med de som på olika sätt har det svårt och berätta om det kristna budskapet på ett glädjefyllt sätt.

Din tjänst kommer att vara på 100 %. I detta ingår…

- Arbetsleda församlingsverksamhetens personal i Stöde.

- Två av fyra helger fira gudstjänst i Stöde kyrka.

- Hålla andakter på äldreboendet i byn.

- Tre av fyra fredagar hålla begravningsgudstjänst över avlidna medlemmar.

- Döpa och viga människor i kyrkan (som var Ingrid Bergmans vigselkyrka) och i           Guds fria natur.

- Om somrarna hålla byagudstjänster runt omkring i Stöde socken.

- Ha det övergripande ansvaret för barn- ungdoms- och vuxenverksamheten.

- Vara en själavårdare i enskilda samtal och vara ”prästen på byn”.

 Vi ser fram emot din ansökan senast den 28/2 till:

Stöde församling, Edsta 210, 864 41 Stöde

eller

stode.forsamling@svenskakyrkan.se  

Tillträde enligt överenskommelse.

Med vänlig hälsning

Jonas Deckmar, Kyrkoherde

E-post: jonas.deckmar@svenskakyrkan.se

Telefon 0691-368 01

Mobil 070-399 80 79