Sjung för hälsan

Sång och rörelse för daglediga

Vi sjunger, fikar och rör oss tillsammans för god hälsa och gemenskap. Gruppen medverkar i gudstjänster mm.

Dag:                    Onsdagar

Tid:                     13.00-15.00

Start:                 

Plats:                  Församlingshemmet ovanvåningen

Ledare:              Maria Bergman Almroth

Maria Bergman Almroth 0691-66 14 43, maria.bergman@svenskakyrkan.se