Foto: Jeanette Eriksson

Händer i Stöde församling

I år genomför vi fler minnesgudstjänster än vanligt, detta för följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Inbjudan är skickad till de som mist en anhörig med information om vilken dag och tid som namnet läses upp. Observera att namnet enbart läses upp på den gudstjänst som står på inbjudan. Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen. Anmälan måste göras till pastors 0691-66 14 40 tis-tors 9-12 eller stode.forsamling@svenskakyrkan.se senast onsdag 28 oktober. 
Ingen servering i församlingshemmet på grund av Covid-19

Fredag 30/10 kl 12-16 Kyrkan öppen för ljuständning och stilla musik. Orgelmusik kl 13-15 Maria Almroth

Lördag 31/10 kl 16 Stöde kyrka Minnesgudstjänst med ljuständning. Lisbet Magnusson, Maria Almroth och Sofia Sahlin.

Lördag 31/10 kl 18 Stöde kyrka Minnesgudstjänst med ljuständning. Lisbet Magnusson, Maria Almroth och Sofia Sahlin.

Söndag 1/11 kl 16 Stöde kyrka Minnesgudstjänst med ljuständning. Lisbet Magnusson, Maria Almroth och Sofia Sahlin.

Söndag 1/11 kl 18 Stöde kyrka Minnesgudstjänst med ljuständning. Lisbet Magnusson, Maria Almroth och Sofia Sahlin.

Söndag 8/11 kl. 11 Stöde kyrka. Gudstjänst. Jonas Deckmar och Maria Almroth.

Söndag 15/11 kl. 18 Stöde kyrka. Pilgrimsgudstjänst. Lisbet Magnusson och Jonatan Lidbom.

Söndag 22/11 kl. 18 Torps kyrka. Sammanlyst Domsöndagsmässa. Stefan Andersson och Jon Sjödin.

med reservation för ändringar

OBS!
Växeln 0691-66 14 40 är öppen tis-tor 9-12. För besök på pastorsexpeditionen ring gärna 0691-66 14 58 och bestäm tid innan.