Fonder

Likt en vattendroppe som fyller bägaren så gör ditt bidrag skillnad


DE FONDER VI HANTERAR ÄR:

Stöde församlings blomsterfond och ACT (Svenska kyrkans internationella arbete.)

Kontakta pastorsexp. 0691-66 14 40 måndag,tisdag eller torsdag kl 9-12 för utskrift av minnesblad.