Barn- och ungdomsverksamhet

Öppet Kyrkis

Leka, prata och fika för barn 0-6 år med minst en vuxen

Torsdagscafé

Fika, spel och social samvaro för 0-100 år

Miniorer

Samling, sång, pyssel och lek

Konfirmander under Zorbapass

Konfirmandgrupp

Livsorientering och tro

Unga Ledare

Ledarutbildning i kyrkan