Walk for Future Stockholm

Inför Klimattoppmötet - COP26 - i november uppmanar vi alla människor, inklusive oss själva, att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi behöver alla ta ansvar och agera nu för att hejda den globala temperaturökningen!

Vi måste hjälpas åt att förändra vårt sätt att leva för att uppnå noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2050. Som en del av denna omställning uppmanar vi alla att delta i Walk for Future och rannsaka sitt liv, staka ut en personlig färdplan och sätta sig själv i rörelse mot ett mer hållbart liv.

Vi vänder oss även till världens regeringar och uppmanar dem att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet och säkerställa klimaträttvisa.

Skriv under för klimaträttvisa

Var med att inför klimattoppmötet i november uppmana världens regeringar att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet samt säkerställa klimaträttvisa.

Skriv under här!

Vilka är vi?

Walk for Future är Svenska kyrkans del av en bred rörelse där vi som kyrkor är förenade sida vid sida med representanter för andra religioner tillsammans med miljö- och fredsorganisationer runt om i Europa. 

Vi hoppas skapa ett brett engagemang i hela landet. Vill vi inbjuda individer, trossamfund, föreningsliv, företag, organisationer och offentliga aktörer i samhället att delta och bidra på olika sätt. Vi välkomnar alla oavsett livsåskådning, politisk eller religiös tillhörighet.

Vandra för klimaträttvisa!

Hoppet är inte ute, men det är bråttom. Därför skriver vi på ett upprop till beslutsfattarna och anordnar klimatvandringar – och vi är beredda att gå långt. Vi hoppas att du skriver under och vill vandra med oss mot en gemensam hållbar framtid!