Foto: Magnus Aronson

Sju diakoner och fem präster vigda den 13 juni

Vigningen skedde på söndagen i Storkyrkan. Webbsändningar från de tre gudstjänsterna finns tillgängliga på denna sida t o m den 30 juni. Här finns även bilder på de nya diakonerna och prästerna.

Från vänster: Magnus Ahlqvist, Lotta Lundberg, biskop Andreas Holmberg, Maria Stenbom, domprost Marika Markovits och Johannes Svanerud. Foto: Magnus Aronson
Från vänster: Sara Blomén Power, Annette Ferronato, biskop Andreas Holmberg, domprost Marika Markovits, Maria Watolla och Sofia Proofh. Foto: Magnus Aronson
Från vänster: Eva Johannisson, Tove Karlsson, biskop Andreas Holmberg, domprost Marika Markovits, Beat Lindberg och Arvid Elenäs. Foto: Magnus Aronson