Niklas Ekdal.

Varför räcker det inte med fakta? − samtal i klimatnödens tid

Många viktiga frågor kommer att ställas, och kanske få svar, när biskop Andreas Holmberg bjuder in till en kväll om förändring i klimatnödens tid, onsdagen den 10 maj 2023 i Storkyrkan. Moderator under kvällen är Niklas Ekdal, journalist och författare. Kvällens utgångspunkt är biskop Andreas Holmbergs nyutgivna bok Gud såg att det var gott – Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid.

Hallå Niklas Ekdal, vilka är dina förväntningar på kvällen i Storkyrkan?

− Det ska bli jättekul! Vi kommer att tala om olika perspektiv; hur kan vi tänka som individer, kyrka, samhälle – och hur det kopplar till andra kriser i vår tid. I biskopens bok används ordet omvändelse och det gäller även här. Det finns mycket att vinna på gemenskap och tacksamhet.

Vad kommer samtalet att handla om?

− Utgångspunkten kommer att vara biskopens bok. Sedan fyller vi på med en klimatpsykolog som talar om hur oron kring klimatnöden kan hanteras. Det är intressant att frågan har växt fram som en gren inom psykologin. Vi har unga aktivister i nätverket Aurora som är drivande i klimatfrågan. En representant från Världsnaturfonden, WWF, berättar om arbetet med förvaltning och återskapande av natur och utrotningshotade djur. Vi har även en representant för de folkvalda som får svara på hur politiken ser på klimatfrågan och om trögheten i systemet.

Har du någon egen koppling till kyrkan?

− Jag växte upp i ett hem där vi gick till kyrkan, och jag är konfirmerad. Vid tiden när kyrkan och staten skildes åt så gick jag ur kyrkan. Men sedan gick jag med igen. Jag tror det ligger i tiden. Kyrkan har svar på olika frågor och gör mycket bra och rätt.

Varför räcker inte fakta när det gäller klimatet – varför tror du att vi har så svårt att ändra oss fast vi vet hur det är?

− Genom historien har vi levt både destruktivt och konstruktivt, vi har förbrukat vår livsmiljö och utrotat djur. Vårt sätt har ofta varit lika med exploatering. Idag har vi en högre nivå av teknik, kunskap, vetenskap, tro och filosofi. Om vi kan hantera den mörka sidan bättre – egoism, bekvämlighet, oansvarighet och kortsiktighet – har vi mycket att vinna. Vi är en del av skapelsen, en organism som är beroende av andra och av miljön. Det vi har lärt oss av pandemin är att vi behöver varandra. Det finns ett uppdämt behov av att ses och diskutera djupare frågor.

Du är författare till boken ”Hur vi levde” där du bland annat uttrycker att ”motgångar leder till utveckling” – gäller det även klimatfrågan?

− Ja, det tror jag absolut. Men det gäller att överleva motgångarna och att vi kan hantera klimatpsykologin. All personlig utveckling kommer ur någon utmaning eller kris. Klimatnödläget påminner oss om vår plats i den globala miljön och att vi måste komma bort från fossila bränslen, överdriven konsumtion och utsläpp. Finns det liv finns det hopp.

Hur ser du på hoppet?

− Varje liten förbättring är ett steg framåt och gör förutsättningarna bättre för kommande generationer. Det finns ett motstånd som bland annat beror på komplexa ekonomiska system, men jag tror att fler förstår problemet. Vi har behov av tillväxt och innovation för att kämpa mot fattigdom och ta oss vidare. Det är inte enkelt och vi behöver tydliga styrmedel. Det har ändå gått ganska fort för näringslivet att ställa om och politiken kommer inte undan frågan om ekonomin som både är ett problem och en lösning.

Pia Strand Runsten