Vandring för vänskap

Höstens Vandring för vänskap har ett vattentema och går till Skeppsholmen och Gamla stan. Samling vid Raoul Wallenbergs torg kl 14.00 den 4 oktober.

Höstens Vandring för vänskap går till Skeppsholmen och sedan till Gamla stan där vi avslutar med fika för den som vill. Arrangörerna bjuder på fikat.

SAMLING kl 14 söndagen den 4 oktober vid Raoul Wallenbergs torg.

Freden börjar med dig och mig. När vi går en bit på vägen tillsammans. När vi berättar för varandra något om den väg som fört oss hit, till den plats där vi möts. När vi delar minnen av platser vi passerar på vår vandring, och de associationer de ger oss.

Då blir vi människor för varandra, bortom etiketter i form av religion och andra grupptillhörigheter, men med de berättelser och värderingar som gör oss till dem vi är. Då skapas förståelse, en grund för tillit och en önskan att fortsätta den gemensamma vandringen.

Därför vandrar vi för vänskap.

Välkommen att vandra med oss!

Arr: Interreligiöst Fredsforum

Interreligiöst Fredsforum (IFF) är ett nätverk av medlemmar i trossamfund och andra organisationer på andlig grund som verkar för fredskultur.

Läs mer om Interreligiöst Fredsforum och Vandring för vänskap på Centrum för religionsdialogs blogg

Vid frågor kontakta Sofia Nordin sofia.nordin@svenskakyrkan.se