Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tillsammans för Sverige drogs igång av Svenska kyrkan på Fryshuset

2011 när Sofia projektanställde en präst och en imam blev det omdiskuterat, men sedan har finansiärer strömmat till. Nu är ett dussintal organisationer bidragsgivare.

Tillsammans för svergie - möte mellan människor och tro

- Det är lätt att ha åsikter om hur andra borde bete sig. Det är mycket svårare att se sin egen roll, den enda man säkert kan förändra. Ni kan börja med att säga hej till grannen. Ta första steget och våga prata med okända människor, föreslår Sudhagar Raghupathy, ungdomskoordinator. Så enkelt kan det faktiskt vara att bryta isen.

Han och verksamhetsledaren Kajs Atallah jobbar i det interreligiösa projektet ”Tillsammans för Sverige” som drogs igång av Svenska kyrkan på Fryshuset. Under drygt tre år har de mött och talat med unga människor. Projektet har genom sina olika verksamheter nått flera tusen unga  och ett hundratal kristna, judiska, muslimska, hinduiska, sikhiska, buddistiska och agnostiska eller sekulära ungdomar har valt att engagera sig på Fryshusen i Göteborg, Malmö och Stockholm. Alla vill vara med för att påverka attityder om ”den andre”, för att de vill att religionen ska bli en väg in i samhället och för att arbeta för fred och förståelse på jorden,

Religion och konflikter

Vi träffas på en parkbänk i Kungsträdgården under en ungdomsfestival. Vad säger ni om det, att religiösa motiv ligger bakom många konflikter?

– Det är en minoritet som kidnappar religionen och för krig i religionens namn. Majoriteten är inte på det spåret, svarar Kajs och Sudhagar fortsätter, alla religioner är i grunden goda. I alla finns den gyllene regeln och kärleksbudskapet, det är tolkningen som blir fel när makthavare utnyttjar religionen för att förtrycka människor. 

Fredlig samexistens är möjlig

Klokt sagt, men då kanske det vore bäst om religion och politik hålls isär? Religion hemma och i kyrkan, moskén, synagogan, templet och politiken i samhällsdebatten. Det tycker inte Sudhagar och Kajs. De vill visa att vi kan leva i fredlig samexistens även om skillnader finns. Samhället är vårt gemensamma ansvar och tron är viktig för många människor. Därför måste politik och religion gå att förena. 

Religionen präglar oss

Även i ett sekulärt samhälle som Sverige präglar religionen oss - mer än vi tror - och de som inte har samma uppväxt som vi blir främmande. Fryshuset, som finns i Sveriges tre största städer, är en plats där ungdomar från innerstäderna och förorterna möts. Det finns för få sådana ställen att hänga på. De flesta växer istället upp i områden där nästan alla kommer från samma socialklass, har samma tro eller icke-tro och så vidare. Vi ser att fördomar om ”den andre” finns, men hur växer de fram?

– Det är när vi inte möts och pratar med varandra som vi får uppfattningar om varandra. Därför är vi ute på skolor och fritidsgårdar och pratar för att skapa naturliga mötesplatser. Det är när vi lyssnar på varandra och förstår mer om de andra som vi kan se bortom identiteten, se människan bakom, svarar Sudhagar och Kajs.

Säker religiös identitet

De här killarna är runt trettio och redan säkrare i sin religiösa identitet än många av oss blir under en livstid. De har talat om den i minst tre år och bor båda i förorter där många religioner ryms. Kajs växte upp i Malmö och flyttade till Jakobsberg när han gifte sig. Sudhagar växte upp i Botkyrka och bor kvar där.

– I Botkyrka träffar man många med olika bakgrund, men man pratar kanske inte om den religiösa identiteten. Jag kan vara vän med en kristen, muslim eller hindu och ändå ha fördomar om dem som grupp. Det är när jag samtalar om religion med dem som fördomarna bryts ner. Så våga diskutera, uppmanar Sudhagar.

Interreligiös vägledning

Vi fortsätter att tala om vad de vill och de målar upp en bild av ett tryggt och stabilt Sverige, där ingen behöver vara rädd för sitt ursprung. Deras bidrag i ”Tillsammans för Sverige” är interreligiös vägledning och utbildning av unga i Sverige.

– Vi är idag ensamma i det här arbetet och det behövs fler för att motverka fördomar. Det gör man genom att mötas ansikte mot ansikte. Nätet funkar inte, där är språket för tufft, förklarar Kajs.

Alla är välkomna

Kajs och Sudhagar vill att killar och tjejer som utbildats av dem tar med sig metoder och kunskap att använda i sina egna organisationer och kanaler. Det är inte bara ungdomar från församlingar som kommer utan även från sekulära organisationer som vill vara med och skapa ett samhälle som är till för alla.  

Utbildningen bygger på metoder som de själva tagit fram i samarbete med liknande organisationer i England, Frankrike och USA. De handlar mest om hur vi samtalar. Ett exempel är storytelling, där unga lyssnar på varandras livsberättelser och reflekterar över om de gav dem ny kunskap, om de hittade likheter, om de blev intresserade av att förstå mer, om de gav berättaren en chans och om berättelsen komplicerade bilden av ”den andre”. Den 10-11 oktober 2014 lanserar de en bok där de samlat metoderna. På konferensen talar bland annat ärkebiskop Antje Jackelén.

Dags att projektet permanentas 

Kajs och Sudhagar har ett fullspäckat år framför sig därefter är de inte säkra på vad som händer. Då har projektet pågått i fyra år och det är dags att permanenta det tycker de. Frågan är om politikerna vill skjuta till pengar. När vi skiljs har vi flyttat in i Fryshusets tält på festivalen. Överallt finns ungdomar, Sudhagar och Kajs rör sig vant bland dem. Idag är det religionsmottagning i Kungsträdgården.  

Helena Thorén