Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Så här söker din församling elstöd

Nu är det klart för församlingar att söka den andra omgången av elstöd för företag. Så här går man till väga för att ansöka.

Den 2 juni öppnar Skatteverket sin digitala tjänst för att lämna in elstödsansökningar. Sista dagen att söka är den 25 september 2023. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen 1 oktober 2021-30 september 2022.

Ansök om elstöd hos Skatteverket via blanketten SKV 8025 som finns på denna länk Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen i respektive uttagspunkt för ovan nämnda period.

Det är församlingens firmatecknare som ska ansöka om elstöd med hjälp av denna blankett. Firmatecknare behöver inte ange hur mycket församlingen brukar lägga ut för el. 

Gör så här: 

  • Ladda ner blanketten i pdf-form. 
  • Om församlingen har en ensam firmatecknare så går det bra att fylla i blanketten på Skatteverkets sida, men om det är flera som står som firmatecknare så ska blanketten skrivas ut, fyllas i, skrivas under och skickas till Skatteverket via snigelpost. 
  • Om eller när församlingen har fått ett godkännande, logga in med firmatecknarens privata bank-id och följ instruktionerna om elstöd. Då ska firmatecknare/ombud även ange en kort verksamhetsbeskrivning, som sammanfattar vad församlingen är och gör.