Meny

Projektet Bálges - läkande skrivande för samer

Stockholms stift medverkar i projektet som vill stärka samiska kvinnor och HBTQI- personers röster genom berättande och bearbetning av trauman genom skrivande.

Skrivmetoden som används heter Write Your Self.  Via ett certifieringsprogram utbildas vägledare som i sin tur kan anordna skrivgrupper. Projektet möjliggör att fler röster och berättelser får ta plats. Det bidrar på så vis till ökad makt och inflytande både inom den samiska kulturen och i andra kulturella kontexter.

Föreningen Niejda, www.niejda.com Write your self, writeyourself.com och Stockholms stift samverkar i projektet. Finansieringen sker via medel från Jämställdhetsmyndigheten.

Här kan du läsa mer om Bálges – Läkande skrivande för samer

Kontaktperson
Linda Olofsson
handläggare för mångfaldsfrågor
linda.olofsson@svenskakyrkan.se