Svenska kyrkan Stockholms stift

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Programförklaring

Stockholms stift - med biskop, domkapitel, egendomsnämnd, stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige - ska vårda kyrkans tro, bekännelse och lära, hävda en kristen syn på människan och skapelsen samt stödja församlingarna i deras arbete med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

 

Identitet

• Stockholms stift är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud.
• Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som framträder som församlingar och stift.

Uppdrag

• Stockholms stift är en del av Svenska kyrkan med uppgift att främja och ha tillsyn över församlingslivet och därvid vårda tro, bekännelse och lära.
• Stiftet ska stödja och stimulera församlingarna utifrån deras olika förutsättningar. Erfarenhetsutbyte och samarbete mellan församlingar ska främjas.
• I medvetenhet om skapelsens helighet och utsatthet, ska Stockholms stift vårda miljön och förvalta jord, skog och anförtrodda tillgångar.

Ledord

• Samarbete
• Tankeutbyte
• Stimulans