Predikan vid stiftsmässa, skärtorsdagen 2023

Har du någon gång tvättat en annan vuxen persons fötter? Försök föreställa dig hur det skulle vara. Som Jesus själv säger: "Förstår ni vad det är jag har gjort med er?"

Kära vänner i Kristus. Det är Skärtorsdag och evangelietexten som vi strax ska lyssna till och få ta emot handlar om Jesus sista kväll och måltid tillsammans med sina lärjungar. Den kväll då Jesus reser sig upp från måltiden, tar fram ett tvättfat och en handduk, böjer sig ner, faller på knä – och tvättar lärjungarnas fötter.

O vilken kärlek, underbar sann! Aldrig har någon älskat som han.
Låt oss sjunga psalm 45

Kristus tjänande

Har du någon gång tvättat en annan vuxen persons fötter? Försök föreställa dig hur det skulle vara.

Det känns som en mycket personlig handling, nästan intim. Det uppstår något mellan den som tvättar och den som får sina fötter tvättade. Det är en handling av ödmjukt tjänande, underordning, t o m underkastelse. Varför gör Jesus detta? Eller som han själv säger i texten när han tvättat färdigt fötterna: ”Förstår ni vad det är jag har gjort med er?”

För det första ger han oss genom fottvättandet en bild för det som ska hända imorgon. Jesus ödmjukar sig, förödmjukar sig genom att falla på knä inför sina lärjungar för att tvätta deras fötter. Imorgon ödmjukar och förödmjukar han sig genom att falla ner på ett kors och bli uppspikad för att tvätta oss rena från synden.

Det finns alltså en parallell mellan fottvättandet och korsfästelsen. Jesus är, som han själv säger i texten, ”herre och mästare”. Men han är den tjänande herren, den tjänande mästaren. Han är vår herre, vår mästare som tjänar genom att ge sig själv – utge sig – för oss och andra. Som genom fottvättandet renar och befriar lärjungarnas fötter från gatans damm och smuts. Som genom korsfästelsen renar och befriar oss från synden och syndens makt.

Mina vänner, han befriar oss. Genom honom är vi fria. Vi är fortsatt syndare. Det är därför vi också idag strax ska få be bön om förlåtelse. Vi gör fel och låter bli att göra det som är rätt – men synden har inte längre någon makt att skilja oss från Gud. Vi är Guds och kan leva i gemenskap med Gud. Tack vare Jesus som, som det står i texten: älskar sina egna som lever här i världen, och älskat dem intill slutet.

Vårt tjänande

För det andra tvättar Jesus lärjungarnas fötter för att ge oss ett exempel. Han säger ”Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.” Vi ska ta efter Jesus, vi ska göra som han. Inte bokstavligen så att det är just fottvättande vi ska ägna oss år, utan Jesus säger ju att han gett oss ett ”exempel”. Ordet som är översatt till ”exempel” betyder också ”mönster”: ”Jag har gett er ett mönster, för att ni skall göra som jag har gjort med er.”

Mönstret, exemplet Kristus gett oss är ett mönster av tjänande och ödmjukhet. Vi ska tjäna varandra, hjälpa och vara generösa mot varandra. Vi ska erkänna våra misstag och vi ska förlåta varandra. Vi ska i ödmjukhet tjäna Gud genom att tjäna våra medmänniskor och tjäna hela den övriga skapelsen.

Flera av er här idag är diakoner eller präster. Som sådana är ni ledare i församlingen, andliga ledare. För oss som fått kallelsen och förtroendet att vara diakoner och präster är det angeläget att ta fasta på vad Jesus här förmedlar om ledarskap. Jesus definierar, manifesterar sitt ledarskap som ett tjänande ledarskap. Vi talar om lyhört ledarskap, situationsanpassat ledarskap, flexibelt ledarskap. Gott så, men i Jesus efterföljd är det framförallt ett tjänande ledarskap som ska eftersträvas.

Innan bönen om förlåtelse får vi var och en under en stunds tystnad pröva oss mot Jesu uppmaning: ni är ”skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.” Har jag gjort det? Har jag, bildligt talat, tvättat andras fötter. Ställt mig själv och det jag kan, har och är till mina medmänniskors och skapelsens förfogande? Har jag i ödmjukhet tjänat min omgivning? Vi blir stilla en stund innan vi ber bönen om förlåtelse.

(---)

Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig.
Låt oss be bönen om förlåtelse.