Svenska kyrkan Stockholms stift

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Om Centrum för religionsdialog

I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska leva tillsammans.


Det blir allt tydligare att religionen är en viktig drivkraft i vår värld idag, i såväl enskilda människors liv som i samhällsutvecklingen. Religionen kan spela en konstruktiv roll, men också utnyttjas för destruktiva syften. 

Som trossamfund har Svenska kyrkan en viktig uppgift i att utveckla och förmedla kunskap om andra religiösa traditioner. Hur vi som kristna kan förstå dem och främja de goda mötena över religionsgränserna. I detta sammanhang är den egna teologiska reflektionen över erfarenheter av religionsmöten av stor betydelse.

Vad är religionsdialog?

Religionsdialog är möten mellan människor; möten där vi i öppenhet och med förtroende för varandra delar det som är viktigt i våra liv. Religionsdialog är inte debatt, där det gäller att övertyga en ”motståndare”. Det är inte heller en förhandling, där det gäller att komma fram till en minsta gemensamma nämnare. I dialogen möts vi som troende för att lära om och av varandra.

Vad gör vi?

Centrum för religionsdialog erbjuder
• Kurser och seminarier för olika målgrupper
• Samtalsgrupper av skilda slag
• Studieresor
• Handledning och rådgivning
• Nätverk för samverkan och gemensam reflektion
• Bibliotek

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Skolhuset, Kammakargatan 13

Postadress:
Box 16306
103 25 Stockholm

Medarbetare

Helene Egnell

Helene Egnell

Svenska kyrkan Stockholms stift

Stiftsadjunkt

Direkt: 08-508 940 09

Växel: 08-508 940 00

Mer om Helene Egnell…

Prästvigdes och har arbetat som församlingspräst i Sundbyberg under många år. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Other Voices. A Study of Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East and West.

Birgitta  Winberg

Birgitta Winberg

Svenska kyrkan Stockholms stift

Stiftsadjunkt

Mer om Birgitta Winberg…

Prästvigdes 1985 och har arbetet som häktespräst och under fem år varit ordförande för den internationella organisationen för fängelsepräster, IPCA.

Malin Norrby

Svenska kyrkan Stockholms stift

Stiftskonsulent