Foto: Eva Åhlander

Om Centrum för religionsdialog

I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska leva tillsammans.

Centret är Stockholms stifts aktör i religionsmötesfrågor och arbetar operativt, analytiskt och strategiskt. Syftet med vår verksamhet är att verka för förståelse, samarbete och goda relationer mellan människor av olika tro. Vi samarbetar också med olika samhällsinstitutioner, organisationer och enskilda. Omvärldsbevakning och kunskapsförmedling utgör en stor del av arbetet.

Några av våra samarbetspartners är Interreligiösa rådet i Stockholm, Interreligiöst Fredsforum och Samarbetsrådet för judar och kristna.

Centrum för religionsdialog erbjuder

• Kurser och seminarier för olika målgrupper
• Handledning och rådgivning
• Samtalsgrupper
• Nätverk för samverkan och gemensam reflektion
• Föredrag och medverkan i panelsamtal
• Studieresor
• Bibliotek med litteratur om religionsmötets teologi och praktik

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Stockholms stiftskansli, Klara Södra Kyrkogata 1

Postadress:
Box 16306
103 25 Stockholm

Medarbetare

Helene Egnell

Helene Egnell

Svenska kyrkan Stockholms stift

Stiftsadjunkt

Mer om Helene Egnell

Prästvigdes och har arbetat som församlingspräst i Sundbyberg under många år. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Other Voices. A Study of Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East and West.

Sofia Nordin

Sofia Nordin

Svenska kyrkan Stockholms stift

stiftshandläggare

Mer om Sofia Nordin

Fil.kand som har studerat teologi och språk och arbetat för Kyrkornas Världsråds Ekumeniska institut i Schweiz. Har under flera år bott utomlands och har speciell erfarenhet av Mellanöstern.