Svenska kyrkan Stockholms stift

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Centrum för religionsdialog

I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska leva tillsammans.

Det blir allt tydligare att religionen är en viktig drivkraft i vår värld idag, i såväl enskilda människors liv som i samhällsutvecklingen. Religionen kan spela en konstruktiv roll, men också utnyttjas för destruktiva syften. 

Som trossamfund har Svenska kyrkan en viktig uppgift i att utveckla och förmedla kunskap om andra religiösa traditioner. Hur vi som kristna kan förstå dem och främja de goda mötena över religionsgränserna. I detta sammanhang är den egna teologiska reflektionen över erfarenheter av religionsmöten av stor betydelse.

Vad är religionsdialog?

Religionsdialog är möten mellan människor; möten där vi i öppenhet och med förtroende för varandra delar det som är viktigt i våra liv. Religionsdialog är inte debatt, där det gäller att övertyga en ”motståndare”. Det är inte heller en förhandling, där det gäller att komma fram till en minsta gemensamma nämnare. I dialogen möts vi som troende för att lära om och av varandra.

Vad gör vi?

Centrum för religionsdialog erbjuder
• Kurser och seminarier för olika målgrupper
• Samtalsgrupper av skilda slag
• Studieresor
• Handledning och rådgivning
• Nätverk för samverkan och gemensam reflektion
• Bibliotek

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Skolhuset, Kammakargatan 13

Postadress:
Box 16306
103 25 Stockholm

Medarbetare

Helene Egnell

Helene Egnell

Svenska kyrkan Stockholms stift

Stiftsadjunkt

Direkt: 08-508 940 09

Växel: 08-508 940 00

Mer om Helene Egnell…

Prästvigdes och har arbetat som församlingspräst i Sundbyberg under många år. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Other Voices. A Study of Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East and West.

Sofia Nordin

Sofia Nordin

Svenska kyrkan Stockholms stift

stiftshandläggare

Direkt: 08-50894008

Mer om Sofia Nordin…

Fil.mag som har studerat teologi och språk och arbetat för Kyrkornas Världsråds Ekumeniska institut i Schweiz. Har under flera år bott utomlands och har speciell erfarenhet av Mellanöstern.