Foto: Göran Axén

Tidigare församlingshus byggs om till nytt stiftskansli

Stockholms stift bygger om det tidigare församlingshuset på Västra Trädgårdsgatan 2 A till nytt stiftskansli.

Stockholm stift är sedan år 2019 ägare av fastigheten Lantmätaren 2. Fastigheten omfattar Sankt Jacobs kyrka, dess kyrkogård och det före detta församlingshuset. Enligt beslut av Stockholm stiftsstyrelse ska nu församlingshuset byggas om så att byggnaden utvecklas till en långsiktigt hållbar lokallösning för stiftsorganisationens kansli.

Det nya kontoret ska stå färdigt för inflyttning hösten 2022 då stiftskansliet flyttar dit från de nuvarande lokalerna på Klara Södra Kyrkogata 1.

Under ombyggnadstiden är ömtåliga partier av kyrkogården inklädda som skydd mot skador. Staketet till kyrkogården kommer stadgas upp. Inledningsvis sker invändiga rivningsarbeten i byggnaden, som är nödvändiga när de nya lokalerna skapas.

Kyrkogården är stängd under ombyggnadstiden.

Beställare och byggherre för ombyggnadsprojektet är Stockholms stift. 
Bylero AB står för projekt- och byggledning och Winge Byggnads AB är generalentreprenör för ombyggnationen.

För ytterligare information om ombyggnationen kontakta fastighetstrateg och projektansvarig Michael Yhr, tel 08-402 36 04.