Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tio år med Centrum för religionsdialog

Dialog mellan människor av olika tro handlar om fred, fördjupning och fest.

I Stockholms stift firas i år Centrum för religionsdialogs 10-årsjubileum.

Det har varit tio spännande år av att bryta ny mark. Även om vi haft förebilder i andra länder att lära av så är religionsdialog något ganska nytt. Tio år av relationsbyggande - för religionsdialog handlar ju inte om abstraktioner utan om möten mellan människor där tillit får växa fram och i bästa fall vänskaper formas.

Idén till ett dialogcentrum föddes hos biskop Caroline Krook vid ett besök på London Inter Faith Centre. Helene Egnell och Annika Wirén, som sedan blev centrets första medarbetare, gjorde 2006 en förstudie. En del i den var en enkät som gick ut till stiftets alla församlingar. Svaren visade att de allra flesta var positiva till och trodde sig ha nytta av ett sådant centrum. Vi gjorde också en studieresa till Oslo, där Emmaussentret (numera Kirkelig dialogsenter) fanns etablerat sedan många år.

Varför behövs dialog mellan människor av olika tro och ett centrum för religionsdialog? Vi brukar tala om tre F: Fred, fördjupning och fest!

Fred

Religionsdialog är ett fredsprojekt i stort och smått – alltifrån Religions for Peace som är med och löser konflikter ute i världen till Nattvandrare i Botkyrka och på andra ställen, där människor omsätter sin tro i praktisk handling tillsammans. Centrum för religionsdialog har varit med och byggt upp nätverket Interreligiöst Fredsforum som bland annat ordnar Vandring för vänskap där vi får dela ett litet stycke av vår livsvandring med människor av annan tro och på så sätt lär känna varandra. Första steget i religionsdialogen stavas ofta ”diapraxis”, då vi gör något tillsammans för att skapa ett bättre samhälle, ofta väldigt lokalt förankrat. Vi bidrar gärna med råd och tips till församlingar som vill komma igång med ett sådant lokalt samarbete.

Interreligiösa råd har växt fram på många platser under dessa tio år. De kan fungera både som ett internt samtalsforum och som en resurs för kommuners arbete med social sammanhållning. I Stockholm var vi jämförelsevis sent ute, men Centrum för religionsdialog spelade en viktig roll för att Interreligiöst råd i Stockholm (IRiS) skulle kunna bildas 2017. Ett interreligiöst råd är en ny organisationsform och ett exempel på hur religionsdialog ofta handlar om att ”lägga rälsen medan vi kör tåget”.

Fördjupning

Men religionsdialog handlar också om trons insida. En del tror att tron vattnas ur om man har dialog med människor av annan tro, men erfarenheten är oftast den motsatta. Tron fördjupas när vi måste förklara för andra vad som är viktigt för oss, och när nya frågor får oss att se aspekter av vår tro som vi inte upptäckt förut. Vi på Centrum för religionsdialog ser det som en viktig uppgift att stimulera församlingarnas reflektion över hur vi är kyrka i ett mångreligiöst samhälle. Vi erbjuder fortbildning, alltifrån studieresor till kortare kurser eller föredrag samt en grupp för kollegial handledning. Vi vill också förmedla sådana reflektioner på vår blogg, inte minst predikobloggen Tala väl, som vill inspirera präster att med Krister Stendahls ord ”sjunga sin lovsång till Jesus utan att tala illa om de andra”.

Fest

Fest då - vad handlar det om? Dels om att ett roligt sätt att lära känna varandra är att delta i varandras religiösa högtider! Men också om familjehögtiderna, där vi allt oftare möts över religionsgränserna. Hur gör vi när två människor med olika religiös tillhörighet vill gifta sig? När de får barn och frågan är vilken tradition det ska fostras in i, den ena eller båda, hur gör man då? När livet tar slut och flera religiösa traditioner finns i familjen – kan andra texter och böner än de kristna få komma till uttryck i begravningsgudstjänsten? Det är frågor som vi kan hjälpa församlingarna att resonera kring.

I en tid då värdet av mångfald ifrågasätts är vi glada att få vara en del av Svenska kyrkans arbete, där vi självklart möter varandra som medmänniskor i all vår olikhet. Det är värt att fira!