Foto: Magnus Aronson

Välkommet beslut om 20 närvarande vid begravningar

I fredags 20 november beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Biskop Andreas Holmberg välkomnar beslutet som kommer att underlätta för sörjande människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen.

 - Det är en oerhörd lättnad för de tiotusentals personer som har en anhörig eller vän som ska begravas under den fyraveckorsperiod som 8-gränsen gäller. Att få möjlighet att ta avsked under värdiga former är ett grundläggande behov, och gör det svåra mera mänskligt och hanterbart, säger biskop Andreas Holmberg. 

Svenska kyrkan föreslog i sitt yttrande till regeringen att begravningar undantas från bestämmelsen om max åtta deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället föreslogs upp till 20 deltagare exklusive medverkande om lokaler och andra förutsättningar medger det. Svenska kyrkans förslag om ett undantag från förbudsförordningen gäller enbart för begravningsgudstjänsten.

Enligt regeringen träder ändringen i förordningen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i kraft den 24 november och gäller i ett första skede under fyra veckor.