Meny

Stöd till flickor och kvinnor i norra Tanzania

Söndag 21 juni är det stiftskollekt till Angaza Women Centre i Stockholms stifts vänstift i norra Tanzania. Centret arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter till egen försörjning i Kilimanjaroregionen. Du kan redan nu ge en gåva via Stockholms stifts swishnummer 123 603 40 03. Skriv gärna Angaza i meddelandefältet.


I Tanzania diskrimineras kvinnor i lagstiftningen när det gäller äganderätt och arv. Många kvinnor utsätts också för våld och övergrepp i hemmet och kan tvingas att avbryta sin skolgång vid graviditeter.
Angaza Women Centre är en del av Stockholms stifts vänstift Norra stiftets verksamhet för att värna kvinnors rättigheter. Centret har funnits sedan år 2000 och leds av prästen Elizabeth Kwayi. På Angaza genomförs längre och kortare yrkesförberedande utbildningar, kurser och seminarier. Centret fokuserar särskilt på ensamstående flickor med barn och erbjuder boende och barnomsorg under de längre utbildningarna. Flickorna utbildas i entreprenörskap och inom bland annat sömnad, matlagning, djurhållning och jordbruk.
Angaza Women Centre blir flickor och kvinnor också medvetandegjorda om sina lagliga och mänskliga rättigheter.
Under sina 20 år har Angaza Women Centre utbildat nästan 10 000 flickor och kvinnor och tagit hand om över 1 000 barn. Många av de som utbildats har fått bättre levnadsstandard och ledande poster i sina lokalsamhällen.

Pengar behövs nu bland annat för:
En bättre förvaltning av byggnader och mark.
Utrustning till den praktiska undervisningen t ex symaskiner och jordbruksutrustning.
Bevattningssystem och växthus.
Förbättrad djurhållning och vaccinering av centrets grisar, kor och höns.
Välkommen att bidra till ett gott liv för flickor och kvinnor i Tanzania!

Du kan ge en gåva direkt till Angaza via Stockholms stifts swishnummer 123 603 40 03. Skriv gärna Angaza i meddelandefältet.

Ladda ner och skriv ut kollektvädjan.