En hög med väl använda skrivhäften.
Foto: Stockfoto

Stockholms stift satsar på läkande skrivande

Läkande skrivande kan hjälpa personer att återfå sin röst och egenmakt genom att sätta ord på svåra upplevelser och tankar. Nu utbildas tjugo vägledare i metoden Write Your Self.

Write Your Self är en skrivmetod som har använts inom Svenska kyrkan sedan 2017 i bland annat Luleå, Stockholms och Västerås stift. 

Läkande skrivande kan vara ett varsamt sätt att hjälpa personer att återfå sin röst och egenmakt genom att sätta ord på obearbetade eller oformulerade upplevelser och tankar. Att ha en röst är att kunna använda den. Att få känna ägarskap för sin egen livsberättelse är att kunna skapa sin egen fortsättning och skriva sitt eget slut. 

Bidrag från Radiohjälpen

För att underlätta församlingarnas omställning av verksamheter under pågående pandemi har Stockholms stift fått pengar från Radiohjälpen via Kyrkokansliet. De används nu för att sprida metoden Write Your Self, för läkande och jagstärkande skrivande. 

Tjugo personer i tio olika församlingar inom Stockholms stift utbildas. I början av nästa år certifieras de som vägledare i metoden och kan själva leda skrivkurser och workshops, ge handledning och textrespons. Ett skrivstöd som kan ges i digital eller fysisk form, individuellt eller i grupp.   

Läkande skrivande är ett kraftfullt verktyg både som en enskild verksamhet eller som ett komplement i en verksmahet som redan är igång. Metoden har använts framgångsrikt i flera församlingar, bland annat i sorgegrupper, på retreater, i grupper för människor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, med unga människor som kommit till vårt land utan målsman, i fängelser och bland personer med olika typer av utmattningstillstånd.  

Mer info om Write Your Self www.writeyourself.com   

Kontakt Stockholms stiftskansli 

Lena Burman Holmgren lena.burman-holmgren@svenskakyrkan.se   

Linda Olofsson linda.olofsson@svenskakyrkan.se