Meny

Fira kyrkohandbok på minoritetsspråk på pingstdagen

På pingstdagen 31 maj tas Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på flera nationella minoritets-språk i bruk. Det gör det möjligt för medlemmar av språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk. Denna historiska dag firas med en digital gudstjänst kl 11.00. Följ den här.

Länk till sändningen

Följ nedanstående länk för att följa gudstjänsten.
Sändningen startar söndagen den 31 maj kl 11.00.

 https://youtu.be/pCZUNmRNaTg 

I Svenska kyrkan kommer den som vill kunna döpas, konfirmeras, vigas, begravas och fira högmässa på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska samt meänkieli. Då tas översattningarna av den nya Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på dessa nationella minoritetsspråk i bruk. Översättningen har redan tidigare funnits på finska och även den är förnyad. Den nya kyrkohandboken har översatts i sin helhet på finska och i urval på de övriga språken. Den nya kyrkohandboken på svenska togs i bruk på pingstdagen 2018.

Digital gudstjänst på pingstdagen

Välkommen till ett historiskt mottagande. På pingstdagen den 31 maj tas den nya Kyrkohandbok för Svenska kyrkan i översättning för de nationella minoritetsspråken meänkieli, lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska och finska i bruk. Att den nu finns översatt till det som är hjärtats språk för många, är en stor glädje. Denna historiska dag firas med en digital gudstjänst kl 11.00 som går att följa via länken högst upp på denna sida.

Lyssna på sameradions intervju med biskop Andreas

Nu skrivs historia

Med översättningen till samiska och meänkieli skrivs historia i Svenska kyrkan. Aldrig tidigare har det funnits en officiell översättning av kyrkohandboken på dessa språk, som innehåller ordningar för gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning).

Gudstjänst på hjärtats språk

Att ha möjlighet att delta i gudstjänst på det sitt hjärtas språk - till exempel genom att höra evangeliet på det egna språket - bör befrämjas över hela landet, inte minst för barn och unga som är i stort behov av fler arenor för sitt minoritetsspråk. Svenska kyrkan har en närmast unik position i att finnas som en samlingsplats även på platser där annan verksamhet på minoritetsspråk centraliserats.

På pingstdagen den 31 maj finns översättningarna ännu inte tryckta, men färdiga för nedladdning på internet.
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken 
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/nu-finns-kyrkohandbokenpa-femminoritetssprak                                                                                                            

För mer information, kontakta

Linda Olofsson
Stiftshandläggare för mångfaldsfrågor
tel 08-402 36 11
linda.olofsson@svenskakyrkan.se 

Ninetta Edelsgren
Stiftshandläggare sverigefinskt arbete
tel 08-402 36 14
ninetta.edelsgren@svenskakyrkan.se