Tillsammans med biskop Andreas står här musikerna Anton Högberg  Oscar Rutberg Fredrik Ewaldsson, samt pedagogerna Helena Larsson och Lovisa Skogsberg.

Musiker och pedagoger tog examen

I glittrande sol och med stora leenden firades tre församlingspedagoger och tre kyrkomusiker i Storkyrkan efter avlagd examen.

Torsdagen den 10 juni firades nyblivna församlingspedagoger och kyrkomusiker i Storkyrkan i Gamla Stan som tagit examen från Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI).

Biskop Andreas utgick i sin betraktelse från Jesus-orden ” Följ med och se” och andakten innehöll också förbön för var och en av de nyutexaminerade.

De som tagit sin examen som församlingspedagog är: Helena Larsson, Lovisa Skogsberg, Wioletta Abramczyk (ej med på bilden)
De som tagit examen som kyrkomusiker är: Oscar Rutberg, Anton Högberg och Fredrik Ewaldsson.