Kom och fira förundran för skapelsen, söndag den 16 juni

Nyhet

Njut av miljöengagemang, konstutställning och fira gudstjänst om förundran med dans, kör och stråkkvartett i Storkyrkan i Stockholm.

16.30 slås portarna upp 

17.00 startar gudstjänst om förundran 

Efter gudstjänsten och fram till ca 18.30 kan ni fortsätta ta del av konstutställningen och dricka äppelmust på gården.

Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av. Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas. Till stor del beror det på att världens befolkning – främst i de rikaste delarna av den – använder resurser på ett ohållbart sätt.

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den påverkar oss alla som lever under samma himmel, på samma jord. Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa: för skapelsens skull, för livets skull, för alla barn och deras barnbarns skull. 

Vi behöver ett hopp som frigör handlingskraft. Hoppet är en av de starkaste krafter som finns för förändring. Hoppet kan frimodigt och trotsigt utmana samtiden i tron på att ett annat sätt att leva i vår värld är möjligt här och nu.

Nu släpper vi tillsammans loss kreativiteten och ge röst åt vår miljö och vårt klimat!

Medverkande från:

Vokalensemblen ARS LONGA, Gröna linjen kammarmusik och Staffan Bråsjö trio. Organist och körledare David Åberg

Sofia församling, Flemingsbergs församling, Hammarby församling, Gustavsberg-Ingarö församling, Sundbyberg församling, Tyresö församling, Enskede Årsta församling, Boo församling och Stockholms stiftskansli.