Du behöver inte vara ensam med din oro eller din sorg

Du kan få samtalsstöd av präst eller diakon. Vardagar kl 09–16 kan du via telefon eller e-post nå Svenska kyrkans koordinatorer, som kan hjälpa dig att få en samtalskontakt.