De besvärliga kvinnorna och freden

Se seminariet från den 20 maj.

De besvärliga kvinnorna och freden

Kvinnokamp, tvivel och framtidstro

Livesänt seminarium från Storkyrkan den 20 maj kl 18.00. 

Pandemin har försatt oss i en ny tid; i ett vakuum där livets grundläggande värden som gemenskap och närhet har satts på vänt. Samtidigt blir vi alltmer beroende av varandra.

Upprustning och krig är stora klimathot. Ändå hörs och syns fredsrörelserna mindre än någonsin.

• Kan vi lära oss något av fredsarbetets pionjärer?

• Har kvinnor ett särskilt uppdrag i arbetet för fred och försoning?

• Hur främjar och förstärker vi framtidstron?

Välkomna till ett samtal om freden, om kvinnors kamp och arbete, tvivel och framtidstro.

MEDVERKANDE

Ulrika Knutson, författare och journalist, aktuell med bok om Elin Wägner.

Elisabeth Gerle, präst och professor, aktuell med bok om Den Stora Fredsresan; Allt är omöjligt. Och vi ger oss inte.

Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan.

Sabina Koij, domkyrkolektor.

Maria Schottenius, författare och journalist leder samtalet.

Detta seminarium arrangeras av Stockholms stift