Foto: Torgny Lindén

Biskoparna: Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga

Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga. Det rekommenderar biskoparna efter ett extramöte under måndagskvällen sedan regeringen aviserat ny regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med tisdagen den 24 november.

Biskoparnas uttalande:

I enlighet med de bestämmelser som förväntas gälla från den 24 november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:

• Värna den diakonala omsorgen.

• Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.

• Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel, med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt. Håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.

• Ge fortsatt möjlighet till begravning med max 20 personer närvarande exklusive medverkande. Medverkande utöver de 20 bör innefatta så få personer som möjligt.

• Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.

• Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

Biskop Andreas Holmberg kommenterar i ett brev till kyrkoherdarna på måndagskvällen:

- Dessa råd och rekommendationer gäller hela Svenska kyrkan. I vårt stift har vi sedan åtta månader samlat på oss mängder av erfarenheter av att ställa om och hitta andra sätt att vara kyrka. Det är erfarenheter som vi nu får bygga vidare på och utveckla.

Biskop Andreas Holmberg uppmanar kyrkoherdarna att ännu en gång satsa bland annat digitalt.

- Under våren erbjöd exempelvis de allra flesta av församlingarna olika former av digitalt utbud: gudstjänster, andakter, grupper, konserter, samlingar. Det är praktiker vi nu på bred front behöver återuppta för att möta människors behov av hopp, sammanhang, relation och gudstjänst. Många församlingar utvecklade under våren delvis nya och kreativa former för att värna den diakonala omsorgen. Det är kunskaper vi får bygga vidare på när reglerna nu skärps ytterligare, skriver han.

Biskopsmötets råd och rekommendationer är generellt hållna. Kyrkoherden i den lokala församlingen avgör själv hur man lokalt ska gestalta församlingens liv och arbete utifrån råden och rekommendationerna.