Foto: Elliot Elliot

Biskop Andreas belönad för sin forskning

Biskopen har tilldelats Flodellska forskningspriset för att ha brutit ny i mark inom sitt forskningsfält. Han har studerat Svenska kyrkan där den på olika sätt befinner sig i en utmanande minoritetsställning.

Teologie doktorn, biskop Andreas Holmberg, har tilldelats det Flodellska forskningspriset för 2020. Priset är instiftat av makarna Sven Arne och Gunvor Flodell och delas ut av Stiftelsen Sverige och Kristen Tro. Biskop Andreas mottog priset av Gunvor Flodell den 12 september i Gustav Vasa kyrka, i närvaro av stiftelsens ordförande Sven-Erik Brodd.

- Att skriva en avhandling är hårt arbete så det här priset gör mig såklart både stolt och glad. Jag känner mig hedrad över att ha tilldelats priset, säger Andreas Holmberg.

- En viktig utgångspunkt i min avhandling är att teologi skapas och växer fram mitt i församlingslivet, det jag kallar ”levd teologi”. Jag ser priset och dess motivering som en bekräftelse på att alltfler inser värdet av, och vill ta vara på, församlingarnas liv och arbete som källor för teologi. Svenska kyrkan är på väg in i ett nytt landskap, och på den vägen är det helt avgörande att lyssna in den levda teologi som växer fram i församlingarna.

Motiveringen

Av motiveringen framgår att Andreas Holmberg genom sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi, Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan brutit ny mark inom sitt forskningsfält. Han studerar Svenska kyrkan där den på olika sätt befinner sig i en utmanande minoritetsställning, i sammanhang som kännetecknas av kulturell mångfald och socialt utanförskap.

Biskop Andreas gör det genom att lyfta fram grundläggande problem och genom att konstruktivt peka på nya vägar till en ”levd ecklesiologi” i en historiskt sett omvälvande situation för Svenska kyrkan.

Om Flodells forskningspris

Priset utdelades första gången 2016 i samband med SSKT:s hundraårsjubileum och tillföll då Jonas Ideström, Uppsala universitet. 2018 tilldelades det Marie Rosenius, Umeå universitet och 2020 alltså Andreas Holmberg, Åbo akademi.

Om SSKT

Stiftelsen Sverige och Kristen Tro är en forskningsstiftelse med samma rötter som exempelvis Sigtunastiftelsen. Den grundades 1916 i Stockholm. Den egentliga idégivaren och finansiären var brukspatron Ernst A. Kjellberg som överlämnade beslutsrätten till landets biskopar. Bland dem märks biskoparna Gottfrid Billing, J.A. Eklund och Ernst Lönegren och rektor Manfred Björkquist, Stockholm stifts första biskop.