Klimaträttvisa nu! - musikgudstjänst för vår skapelse

Den 24 oktober kl 18.00 bjuder Act Svenska kyrkan in till en musikgudstjänst för klimatet i Storkyrkan i Gamla stan. Kom och njut av musik och var med och ställ krav på våra makthavare om klimaträttvisa.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan som en rättvisefråga. 
  
Genom musiken hyllar vi skapelsen och kraftsamlar med temat Klimaträttivsa nu! inför FNs klimattoppmötet COP26 som sker i november i år i Glasgow.

Musikgudstjänsten kommer innehålla en sändning av Act Svenska kyrkans namninsamling för klimaträttvisa och av de delegater som ska till klimattopmötet. I samband med gudstjänsten kommer Rena Mälaren bygga ett stort kors av skräp i från Mälarens botten, bestående av toalettstolar, bildäck, datorer och annat som vi människor har kastat i vattnet.

Välkommen till en gudstjänst som via musiken vill lyfta klimaträttvisa och vårt gemensamma ansvar att värna skapelsen. 

Fri entré

Medverkande 

Biskop Andreas Holmberg 
Artist Emi Li  
Artist Tommie Sewon  
Ageravolontärerna  
Svenska Kyrkans Unga Stockholms stift 

Gudstjänsten, som leds av domprost Marika Markovits, är ett samarbete mellan Stockholms Domkyrkoförsamling, Act Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, Ageravolontärerna, Stockholms stift och Rena Mälaren.

Vi lever alla under samma himmel och på samma jord, men verkligheten ser olika ut. Vi måste ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Genom att ta ansvar för en hållbar framtid inom planetens gränser, utifrån en global, rättvis och jämlik fördelning av resurser kan vi uppnå klimaträttvisa. Därför kommer vi tillsammans med Act Svenska kyrkan och den globala ACT-alliansen höja våra röster för ambitiösa klimatåtaganden som tar klimatnödläget på allvar. I en gemensam namninsamling lyfter Act Svenska kyrkan fem krav som ska lämnas över till beslutsfattarna på plats i Glasgow.  

Läs mer om Act Svenska kyrkans namninsamling här:  https://www.svenskakyrkan.se/act/act4climate