En massa olika tända ljus nedstoppade i en ljusbärare med sand.
Foto: Nadine Minner /Ikon

Klimatpsykologerna erbjuder samtalsstöd till våra ungdomar

Många unga känner idag oro inför klimat­förändring­arna och framtiden. I genom projektet Terra-Pi erbjuds kyrkan gratis hjälp att stötta våra ungdomar.

Terra-Pi ebjuder grupper för alla unga från 12-25år, där man vid 5 tillfällen träffas, har samtal, övningar, umgås och fikar. Allt med fokus på klimatkänslor, hur vi kan hitta sätt att ta hand om oss själva och våra tankar, känslor, upplevelser och funderingar om klimatkrisen OCH inte minst hur vi kan hitta sätt att agera för förändring. 

Projektet är finansierat av Arvsfonden. 

Kontaktuppgifter

Är du intresserad av att Terra-Pi kommer till er församling och gratis håller en samtalsgrupp med ungdomar? Eller vill veta mer? 

Kontakta ida.tholfsson@folkuniversitetet.se

Stödmaterial och mer om Terra-Pi

Läs här