Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Inför prästvigningen

Läs om Johanna Häggbloms väg till prästyrket.

För mig var det en lång process att bestämma sig för att bli präst. Jag är inte uppvuxen i en kristen familj, men har alltid haft en tro. Jag hittade till kyrkan genom konfirmationen, där jag upplevde att det fanns utrymme för alla mina frågor kring livet och tron. Redan där såddes ett frö. Efter många års sommarjobb som konfirmandledare anställdes jag i Danderyds församling. För mig var det viktigt att se kyrkans verksamhet inifrån innan jag bestämde mig för att börja studera till präst. Men det hade jag aldrig vågat om jag inte hade haft prästkollegor som hejat på och trott på mig.

Jag ser mest fram emot att få möta människor i livets olika skeden, och att få ha ett jobb som rymmer så många dimensioner. Jobbet kan säkert vara knepigt och svårt, men det blir nog aldrig tråkigt!

Jag tror inte att min bild av prästyrket har förändrats så mycket under studietiden. Jag har jobbat mycket i församling med många olika saker både före och under utbildningen så jag tror att jag har en realistisk bild. Men självklart är det först när jag är präst som jag kommer att se saker och ting från det perspektivet. Kanske väntar några överraskningar.

att Våga lita på att Gud är med

Man vet aldrig vad som kan hända under en arbetsdag. Vi kan förbereda oss genom att studera pastoralteologi och öva in gudstjänstordningar - men vi vet aldrig hur möten, samtal eller gudstjänster kommer att se ut i praktiken. Det gäller att våga lita på att Gud är med.

Den vanligaste kommentaren om valet att bli präst är att det är ”ovanligt” och ”spännande”. Många blir också väldigt förvånade över att studietiden är så lång som sex år.

Myterna jag fått slå hål på är bilden av att prästers jobb går ut på att sitta i en helt tom kyrka och vänta på att någon ska komma in för ett samtal, eller att präster bara jobbar på helgerna. Egentligen ser det helt annorlunda ut. Man befinner sig ständigt i verksamhet med möten, förberedelser på kontoret, samtal och gudstjänster och de lediga dagarna behövs för att samla kraft. Men jag har även fått slå hål på myter som rör människan bakom prästrollen och påminna om att präster lever vanliga liv. Jag är som vilken 26-åring som helst när det gäller det mesta.

Men jag tror även att detta är en generationsfråga, eftersom både prästens och kyrkans roll i samhället förändrats mycket de senaste 50-60 åren. Exempelvis är det svårt att veta om unga idag som inte varit i kontakt med kyrkan har någon särskild bild av präster överhuvudtaget. Populärkultur och media bidrar säkert också mycket till människors bild av präster, särskilt om man inte möter präster i verkligheten så ofta.

Viktigt att lära av kollegor och att vara den jag är

Jag har många förebilder. De flesta präster i min närhet är förebilder på olika sätt. Jag tror att prästyrket är ett yrke där det är viktigt att lära sig av andra prästers erfarenheter och att ta hjälp av sina kollegor. Även de kvinnor som gått före i kvinnoprästdebatten är stora förebilder för mig, som Ester Lutteman och Margit Sahlin.

Prästvigningen kommer jag att fira tillsammans med familj, släkt och vänner - alla som varit med och stöttat mig i mitt val och förberett mig inför att gå in i denna tjänst.

Jag tror att en bra grund för att bli präst är att vara en god lyssnare och vara genuint intresserad av människor. Men jag vill verkligen poängtera att präster är helt vanliga människor och att vi alla är olika och har olika gåvor och brister. Det behöver vara så för att kyrkan ska kunna möta olika människor. Jag kan bara vara präst som den jag är - Johanna!