Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Eva Brunne, biskop i Stockholms stift

Biskop Eva Brunne har varit präst i hela sitt yrkesliv, ett val hon aldrig ångrat. Hon prästvigdes som 24-åring och sedan dess har hon varit kyrkan trogen.

Bild: Magnus Aronson

Biskop Eva Brunnes valspråk "Gör inte skillnad på människor, Kontaktuppgifter biskop Eva Brunne, Sagt och skrivet av Eva Brunne, biskop Eva Brunnes  övriga uppdrag.

Eva Brunne är den andra kvinnliga biskopen i stiftet och den åttonde i ordningen

- Vi är en kyrka som utvecklas genom tider och människor. Jag brukar berätta om korset som är ett påtagligt tecken på att uppdraget fortsätter. Precis samma kors har burits av alla biskopar i Stockholm och för mig blir det en daglig påminnelse om att jag är en länk i kedjan.

Eva Brunne har inte en enda präst i släkten. Hennes barndom var som för många svenskar mer kyrklig av tradition.
- De gick i kyrkan på högtider, men inte mer än så. Och skulle en del av mina äldre släktingar fått välja hade de nog inte gått då heller, berättar Eva.

Gud lever med oss utifrån de vi är

Hennes egna aktiva väg till kyrkan började med konfirmationen och sedan Kyrkans ungdom. Hon fick möta äldre ungdomar som hade en gudstro som hon blev nyfiken på. De var människor som hon tyckte mycket om och som hon ville likna. Där började det växa och sedan har det fortsatt att växa långsamt.

-  Jag tror att Gud ger oss möjlighet att tro utifrån hurdana vi är. En del behöver den där blixten från himlen och jag har behövt det långsamma växandet. Gud lever med oss utifrån de vi är och det vi behöver.

Makten som behöver hanteras med respekt

- Har man mycket makt måste man vara försiktig och varsam om människor. Jag har makt genom uppdraget och bara jag uttalar mig så har jag ibland mer makt än jag själv förstår. Och man ska vara varsam om människor som är beroende av min makt. Samtidigt är jag inte rädd för att utöva makten när det behövs. Att säga ”ja” när det behövs, men också ett kraftfullt ”nej” när det behövs.

Eva är glad och stolt över en kyrka som har utvecklats under hennes livstid och där hon också varit med och drivit utvecklingen.
- Det är så det ser ut i kyrkan. Vi samtalar och skaffar oss kunskap, ser varandra med kunskap för att sedan kunna förändras.

Samtalande ledare 

Präster och diakoner har ett särskilt uppdrag med sina löften och biskopen ansvar för att viga dem till uppdraget och sedan också hålla kontakt med dem.
-  I mitt uppdrag ingår många samtal och då enskilda samtal. Människor söker upp mig eller jag söker upp dem för att det behövs. Vigningarna två gånger om året är en del av det andliga ledarskapet; att visa hur vi är länkade i en kedja. När jag inte har det här uppdraget längre så är det någon annan som tar över det. Och när en präst avslutar tjänsten så är det någon annan som tar över. Att visa på kedjan, att vi är en sådan kyrka, är en del av det andliga ledarskapet.

Helena Thorén