Gemensamma upplevelser start för ny vänskap

Stadsvandring i rullstol över kullerstensgator. Att tvätta varandras fötter, be tillsammans med någon du inte känner eller gå på disco med hörlurar i en övrigt knäpptyst lokal. När 400 ungdomar från 39 länder möts för att diskutera fredsfrågor blir gemenskap genom upplevelser viktigare än det språk man talar.

Från vänster: Katja Stroeven, Patrik Anglebjer, Molly Tottenhammar, Victoria Magnusson och Daniel Kevesäter. Foto: Magnus Aronson

Solen letar sig fram bakom det grå molntäcket och speglar ett vackert rött ljus över Stockholms stadshus. Molly, Patrik, Viktoria, Katja och Daniel har slagit sig ned på trappan utanför borggården. De är första gången hela gruppen är samlad sen de kom tillbaka från en fredskonferens i Dresden, Tyskland. Dit åkte de i maj för att representera barn och ungdomar från Svenska kyrkan i Stockholms stift.

– Konferensen hade temat förändring och handlade mycket om att både vilja och våga vara en ”förändrare” i arbetet för en bättre värld, berättar Katja som är engagerad i ungdomsarbetet i Nacka församling. Förändring kan ske på så många olika sätt och på olika nivåer, men budskapet var väl att alla kan förändra något och att det börjar hos dig själv, fortsätter hon.

Att dela tro och erfarenheter över gränserna

Svenska kyrkan i Stockholms stift har haft ett långt och nära samarbete med den Lutherska kyrkan i Dresden, ett samarbete som handlar om att dela tro och erfarenheter med kristna i andra länder.

–  Det känns bra och viktigt att vi som unga vuxna får ta plats i den relation som stiften har byggt upp, menar Molly som sitter i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholm (en demokratisk rörelse som samlar barn och unga i Svenska kyrkan).

Att få träffas öga mot öga och uppleva känslan av gemenskap och sammanhang med någon man aldrig tidigare träffat är något alla fem betonar som den häftigaste upplevelsen med resan. Det är de också själva exempel på.

– Några av oss kände till varandra sedan tidigare, men efter de här dagarna och alla upplevelser har vi kommit varandra mycket närmare och blivit vänner på riktigt, säger Daniel.

Patrik fyller i och pratar om den bild som ges av unga idag.

– Det pratas mycket om att vi lever våra liv digitalt och det stämmer väl till viss del, men det är också en ganska förenklad bild. Jag tror att många samtidigt känner ett behov av att få träffas och ingå i ett sammanhang. Nu blev sammanhanget att mötas i andlighet, berättar han. 

Öppenhet bland deltagarna

Konferensen i Dresden arrangeras i samarbete mellan olika kristna kyrkor. Bland deltagarna var också majoriteten kristna, även om det också fanns buddister, hinduer, judar, muslimer och personer utan någon formulerad gudstro på plats.

– Det fanns en öppenhet mellan alla oss som deltog och det handlade inte bara om religion och andlighet, utan även om språk, kultur och andra saker som på pappret skilde oss åt, menar Viktoria. Hon beskriver kvällsbönen som ett fint exempel där alla fick plats.

Men visst fanns det tillfällen då de språkliga utmaningarna satte stopp. Vissa delar hölls på tyska, andra delar på engelska och bland deltagarna fanns de dem som inte kunde prata eller förstå något av språken. Därför blev det viktigt att hitta andra vägar skapa gemenskap och interaktion mellan deltagarna

– Ibland förstod vi inte varandra eller vad personen där framme sa i ord. Men på något sätt greppade man ändå budskapet och helheten, säger Patrik.

Många av inslagen under dagarna byggde också mer på gemenskap genom upplevelser än på verbal kommunikation. Bland annat fick de uppleva Dresden från ett rullstolsperspektiv, där mycket av upplevelsen handlade om tillit och samarbete. Silent disco var en annan häftig upplevelse, där man dansade till musik i hörlurar, i en övrigt knäpptyst lokal.  De fick också gå på en andlig vandring där en del var att tvätta varandras fötter. 

– Det kändes först både intimt och lite bisarrt, men är så här i efterhand en av starkaste upplevelserna jag tar med mig. För mig var det fina att få ge snarare än att få. Det fanns en stark symbolik i den handlingen på något sätt, berättar Katja.

Resan gav ny inspiration

Det var första gången Stockholms stift skickade representanter till den här konferensen, som arrangeras vartannat år. För Molly, Patrik, Viktoria, Katja och Daniel har resan varit en positiv upplevelse som bidragit till ny inspiration och konkreta idéer för det egna ungdomsarbetet i församlingen. Flera av dem är nu involverade i planeringen av Svenska kyrkans ungas stora möte i Rättvik, mars 2017. 

– Den andliga vandringen där man fick tvätta varandras fötter och Silent disco är definitivt delar som vi försöker ta med i planeringen, avslutar Molly.

Martina Croner