Foto: Ullrica Robsarve

Frågor kring livets ljusa och mörka sidor intresserar Felix

Felix Ahlkvist vigs till präst den 10 juni i Storkyrkan i Stockholm. Det är en milstolpe och ett avstamp mot resten av livet, som kräver både öron, mun och förstånd.

Efter vigningen väntar ett år som pastorsadjunkt i Skärholmens församling.

– Jag tror det är väldigt viktigt att kunna lyssna, men även att kunna prata. I mångt och mycket är präst ett språkyrke - det handlar om att förkunna evangeliet och det handlar om att i ord och text finna ett språk och ett uttryck för att tyda och tolka. Att tolka Gud, vem Jesus är och frågor som rör livet med dess ljusa och mörka sidor och att samtala om människors erfarenheter av Gud och livet, säger han.

Vägen till prästvigningen har kantats av eftertanke

– Det var ett beslut som växte fram kan man säga. Jag började fundera på det mot slutet av gymnasiet, berättar Felix.

Han började studare i Lund. Först idé- och lärdomshistoria och sedan grundkurserna i teologi och religionsvetenskap.

– Jag tyckte att det var väldigt spännande, men var ännu inte riktigt säker på att jag ville bli präst. Så jag tog studieuppehåll och jobbade och gick samtidigt i samtal hos en präst för att få prata om och bearbeta mina tankar kring kall och yrkesval. Sedan läste jag lite mer idéhistoria innan jag bestämde mig för att fortsätta med de teologiska studierna och bli präst.

När valet nu är gjort är det mycket Felix ser fram emot

– Jag ser fram emot att få träffa många människor i vitt skilda situationer och i livets olika skeden, att få arbeta med det som berör människor på olika sätt. Det är en ynnest att få jobba med det man tror på och att få arbeta med existentiella frågor och livstydning, både i ord och i riter.

Variationen i den kommande arbetet är stor

– Det är ett brett yrke där man får jobba med olika saker och i olika situationer. Förutom bredden i de grundläggande arbetsuppgifterna med gudstjänster och förrättningar så kan man inrikta sig mot att till exempel jobba mer med konfirmand- och ungdomsarbete eller något annat som man är intresserad av och som det finns behov av i den församling där man är.

Flera Förebilder

– Både inom och utom yrket. Inom yrket har jag både ett par präster från Småland där jag är uppvuxen, min konfirmationspräst som jag också arbetat en hel del med och ytterligare en präst som jag jobbat mycket med, som båda är goda förebilder. Sedan har jag flera personer i Stockholm och Uppsala som jag stött på under utbildningens gång, som handledare eller lärare till exempel. Utom yrket är i första hand min familj mina förebilder: min sambo, mina syskon, mina föräldrar och inte minst min mormor.

Hur ska du fira?

Först blir det själva prästvigningsmässan som är en festgudstjänst. Sedan skall jag fira med familj och vänner.