Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Femhundra år av reformation

Under 2017 uppmärksammas att det är 500 år sedan Martin Luthers 95 teser offentliggjordes. Reformationen kom att påverka människors tankebanor och utvecklingen av kyrka och samhälle.

Martin Luthers insikt för femhundra år sedan påverkar än idag

Den tid som Martin Luther levde i präglades av oro, orättvisor och kravfyllda ideal. Det hängde ihop med en blandning av vidskepliga föreställningar och strikt social rangordning med ojämn fördelning av makt och ekonomi. Martin Luther plågades själv av att känna sig otillräcklig och rädd för en dömande Gud. Vändpunkten för honom inträffade när han studerade Bibeln. Insikten att Gud ger förlåtelse och frid utan motprestation blev fullständigt omvälvande för honom. Efter den insikten började han förstå och se på tillvaron med nya ögon. Det drev honom att undervisa om denna insikt, men han började också ifrågasätta strukturer som inte stämde med den.

Med de 95 teserna ifrågasatte han starkt varför kyrkan tillät ett orättfärdigt lurendrejeri, systemet med att sälja Guds förlåtelse för pengar. Detta tillsammans med övriga skrifter gjorde att Martin Luther väckte känslor. Han provocerade både den kyrkliga och världsliga makten, vilket gjorde att han blev bannlyst och fredlös. Samtidigt delade många i hans närmaste krets samma perspektiv och antalet anhängare växte i takt med att hans tankebanor vann gehör på flera håll i Europa. De nordiska länderna anslöt sig snabbt till den lutherska läran, vilket har präglat både hur Svenska kyrkan och det svenska samhället har formats.

Många av reformationens tankar är fortfarande aktuella

Då var då och nu är nu. Mycket av det som var problem på Martin Luthers tid är överspelade idag.

De konfliktposititioner som uppstod mellan lutheraner och katoliker på 1500-talet tillhör det förgångna. Även om det fortfarande råder vissa skillnader finns numera en tydligare samsyn kring reformationens kärnvärderingar och en ömsesidig respekt mellan kyrkofamiljerna. Dessutom har båda parter en uttalad gemensam strävan att arbeta för det som förenar än att betona det som skiljer.

Samtidigt finns det en hel del av reformationens tankar som verkar vara ständigt aktuella. Är inte vår tid också full av oro, orättvisor och kravfyllda ideal? Några av Martin Luthers insikter har betydelse även för en människa idag:

  • Du behöver inte vara rädd och kan lita på att världen ytterst vilar i Guds omsorg. Den tilliten får du luta dig mot även när det ser mörkt och hopplöst ut. Guds förlåtande kärlek är alltid tillgänglig när du behöver den. Kyrkan är en plats för att stärka den tilliten.
  • Du är fri. Även när du misslyckas eller hamnar snett i livet, är du inte definierad av dina misstag. Det är aldrig kört, utan du är alltid fri att börja om. Gud vill dig väl.
  • Du behövs - oavsett vilken roll du har i samhället, spelar du roll för Gud. Du behövs för att världen ska bli bättre och vackrare och din insats räknas, oavsett om den är omfattande eller ej.

För att kunna förstå vår samtid behöver vi ibland återupptäcka våra historiska rötter. Ideal som är starka i dagens Sverige går även att koppla till reformationens ideal; jämlikhet, individens frihet, folkbildning osv.

Så uppmärksammas reformationen under 2017

Svenska kyrkan i Stockholms stift vill på flera sätt och vid flera tillfällen uppmärksamma reformationen och dess betydelse. Här kan du hitta möjligheter att upptäcka och lära känna reformationens betydelse för dagens kyrka/samhälle och kanske även få syn på vilken betydelse den kan ha för dig.

Läs mer om vad som händer i Stockholms stift i kalendariet här nedan.