Foto: Eva Åhlander

Centrum för religionsdialog

Stockholms stifts aktör i religionsmötesfrågor verkar för förståelse, samarbete och goda relationer mellan människor av olika tro.

Centrum för religionsdialogs blogg