Burmanätverket

Efter decennier av brutalt förtryck från militärjuntan är tiden minst sagt mogen för att göra något konkret för att visa vår solidaritet med våra partners bland de kristna kyrkorna i Burma och med hela Burmas folks kamp för mänskliga rättigheter och demokrati.

Ta denna unika möjlighet att möta ett land i förändring och en kyrka som verkar i minoritetssituation. Studera hur man gör teologi i ett land präglat av fattigdom, etniska mångfald och hårt politiskt förtryck! Efter hemkomsten förväntas du bli en resurs i arbetet med det kyrkliga Burmanätverket.

Det här är Svenska kyrkans Burmanätverk och det här vill vi

Nätverket erbjuder möjligheter att dela information med varandra kring vad som händer i Burma, kring personer som reser dit och har kontakter med kyrkor och organisationer i Burma samt kring evenemang som händer på hemmaplan i Sverige.

Information ges om stipendierna till den årliga internationella sommarkursen Doing Theology under the Boo Tree samt andra resor och utbyten som planeras. Nätverket är ekumeniskt i bemärkelsen att det är öppet för alla som intresserade är av Burma, oberoende av samfundstillhörighet. Ett nyhetsbrev skickas ut regelbundet.

Doing Theology under the Bo Tree

Myanmar Institute of Theology, MIT i Rangoon är den största teologiska utbildningsinstitutionen i Burma. Svenska kyrkan har inlett ett samarbete med skolan och i Sverige har även Teologiska Högskolan i Stockholm, THS utbyten med studenter och lärare.

Varje år arrangerar man en sommarkurs för internationella studenter i kontextuell teologi och religionsdialog. En del av kursen är förlagd till Rangoon med föreläsningar med Burmas ledande teologer, studiebesök och möten med kyrkliga och buddhistiska företrädare. En andra del är förlagd ute i landet med studiebesök till historiska platser, organisationer, kyrkor och kloster.

Kursansvariga är några av Burmas mest framstående teologer med utländsk akademisk erfarenhet. Varje år deltar ca 10-15 studenter från Europa, Nordamerika eller Asien.

För frågor 

Jerker.Ekvall@svenskakyrkan.se, 08-546 06 139