Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopsval 2019

Biskop Eva Brunne går i pension år 2019 och nomineringsval inför valet av ny biskop kommer att hållas 6 december 2018. Första valomgången i biskopsvalet sker 12 februari och en eventuell andra valomgång sker 5 mars. Stockholms stifts nya biskop kommer att vigas i Uppsala domkyrka 22 september och tas emot i Storkyrkan 29 september 2019.

Vilka som får föreslå personer till biskopsvalet vid nomineringsvalet 6 december beslutas i början av hösten. Senare i höst blir det också aktuellt att upprätta en röstlängd som visar vilka präster och diakoner som har rösträtt. Inför biskopsvalet kommer det även att hållas en hearing med de nominerade kandidaterna 30 januari 2019.

Totalt över 1 000 röstberättigade

När stiftsstyrelsen den 30 maj 2018 fattade beslut om tidpunkt för valet fanns totalt 547 röstberättigade diakoner, präster och pastorsadjunkter anställda i stiftets församlingar och pastorat. Förutom antalet anställda vigda vid det tillfället ska det enligt kyrkoordningen väljas lika många elektorer, 547 stycken. Val av elektorer och ersättare kommer att ske senast 14 november 2018.

Stiftsstyrelsen fördelar antalet elektorer mellan församlingarna och pastoraten. Varje församling som inte ingår i ett pastorat och varje pastorat ska välja minst en elektor. Fördelningen görs i förhållande till kyrkobokföringen en vecka före det att stiftsstyrelsen beslutar om tidpunkten för valet. Se fördelning i faktarutan till höger.

Valområde och valförrättare

Biskopsvalet sker lokalt i respektive kontrakt och stiftsstyrelsen har fastställt valområden och valförrättare utifrån stiftets tretton kontrakt och tretton kontraktsprostar enligt nedan. Kontraktsprostarna beslutar även om var valet ska ske och det finns inget som hindrar att det sker i en kyrka eller ett församlingshem. Det viktiga är att det är en offentlig och tillgänglig lokal.

Kontrakt/valområde och kontraktsprost/valförrättare

Domkyrkokontraktet - Martti Paananen, kontraktsprost och kyrkoherde Finska församlingen.
Östermalms kontrakt - Sven Milltoft, kontraktsprost och kyrkoherde Hedvig Eleonora församling.
Södermalms kontrakt - Johanna Öhman, kontraktsprost och kyrkoherde Sofia församling.
Brännkyrka kontrakt - Malin Strindberg, kontraktsprost och kyrkoherde Skärholmens församling.
Enskede kontrakt - Maria Berg, kontraktsprost och kyrkoherde Skarpnäcks församling.
Spånga kontrakt - Jerker Alsterlund, kontraktsprost och kyrkoherde Spånga-Kista församling.
Birka kontrakt - Torbjörn Gustavsson, kontraktsprost och Bromma församling.
Sollentuna kontrakt - Krister Kappel, kontraktsprost och kyrkoherde Järfälla församling.
Roslags kontrakt - Johan Blix, kontraktsprost och kyrkoherde Vallentuna församling
Solna kontrakt - Staffan Hellgren, kontraktsprost och kyrkoherde Danderyds församling. 
Värmdö kontrakt - Elisabeth Ström, kontraktsprost och kyrkoherde Gustavsberg-Ingarö församling.
Huddinge o Botkyrka kontrakt - Torbjörn Strand, kontraktsprost och kyrkoherde Huddinge pastorat.
Södertörns kontrakt - Krister Stenberg, kontraktsprost och kyrkoherde Haninge pastorat.

Stiftskansliets arbetsgrupp

I stiftskansliets arbetsgrupp för biskopsvalet ingår stiftsdirektor Birgitta Ödmark, tf stiftsdirektor Annica Timmerman, kanslisekreterare Jan-Åke Engfors, förvaltningsassistent Adela Costello, stiftsjuristerna Ann Nordberg och Anna Sundelius samt Ullakarin Westlin, diakon i Roslags kontrakt och Elisabeth Ström, kyrkoherde i Gustavsberg-Ingarö församling och kontraktsprost i Värmdö.
Vid eventuella frågor angående biskopsvalet, kontakta i första hand stiftsjuristerna. Anna Sundelius eller Ann Nordberg