Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskop Eva Brunnes uppgifter

Biskopens främsta uppgift är att i ord och handling rent och klart förkunna evangelium, det glada budskapet om Jesus Kristus. Eva Brunne är biskop i Stockholms stift

En biskop har inte ansvar för en egen kyrka eller församling men firar gudstjänst vid olika tillfällen, som till exempel vid präst- och diakonvigningar, visitationer och på veckomässor bland annat stiftsmässa i storkyrkan i Stockholm

Vigningar

Biskopen är stiftets andliga ledare och har som uppgift att utöva tillsyn, verka för kyrkans enhet samt viga präster och diakoner.

Visitationer

Biskopen har som en av sina uppgifter att leda och inspirera stiftets församlingar. Det sker genom att hon besöker församlingarna, möter människor och deltar i verksamheten. Den vanligaste formen av visitation sker kontraktsvis och pågår i fem dagar, från onsdag till söndag. Varje kontrakt påverkar visitationens innehåll och inriktning genom att föreslå ett aktuellt tema för visitationen.

Andra uppgifter

Svenska kyrkans biskopar samlas regelbundet till biskopsmöte.
Biskopen är ordförande i stiftets domkapitel och i stiftsstyrelsen.
Biskop Eva Brunnes övriga uppdrag

Biskop Eva Brunnes heraldiska biskopsvapen

Biskopsvapnet är framtaget i samarbete med Claus Berntsen vid Sveriges Heraldiska förening och utfört av konstnären Magnus Bäckmark