Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopens övriga uppdrag

Biskop Eva Brunne har flera uppdrag både nationellt och internationellt.

Ledamot av Svenska kyrkans Internationella råd

Svenska kyrkans tretton stift organiserar det ideellt baserade internationella arbetet på olika sätt. Rådet fattar bland annat beslut om riktlinjer för det internationella arbetet. 

Regeringens råd för trossamfunden

www.regeringen.se/

Ordförande i Ester Luttemansällskapet

Sällskapet verkar för att hålla liv i Ester Luttemans livsverk genom att synliggöra hennes roll som teolog, förkunnare, själasörjare och föredragshållare. Sällskapet verkar bland annat för att publicera Ester Luttemans texter och för att i hennes anda diskutera luthersk identitet.

Ledamot i Hedlunds stiftelse

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse delar årligen ut anslag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet.

Ledamot i Hilma Nilssons stiftelse

Ledamot av Kyrkornas världsråds centralkommitté.

World Council of Churches - A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service.