Meny

Biskop Andreas upphäver direktiv om inställda gudstjänster

Från och med måndagen den 22 juni är direktivet upphävt att inte fira offentlig gudstjänst i våra kyrkorum vid bestämda tidpunkter. Det har Stockholms biskop Andreas Holmberg beslutat efter samråd med prostmötet. Men det är "långt ifrån över", säger biskop Andreas.

Beslutet är fattat mot bakgrund av den något ljusare bild av läget som tecknas av Folkhälsomyndigheten.

- Det är långt ifrån över, men situationen i vår del av Sverige har generellt stabiliserats, säger biskop Andreas.

Upphävandet av direktivet innebär att församlingarna nu åter kan planera för att fira offentliga gudstjänster i kyrkorummen från och med den 22 juni. Det gäller alla sorters gudstjänster, andakter, konserter och andra samlingar i våra kyrkorum.

Regeringens beslut om att max 50 personer får samlas gäller dock fortfarande och det är fortsatt mycket viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering och god hygien.

- Upphävandet av direktivet innebär dock inte att församlingen måste samla till offentlig gudstjänst i gudstjänstrummet. Det är varje kyrkoherdes ansvar att fatta pastoralt kloka beslut utifrån de lokala förutsättningarna, säger biskop Andreas.

Varje kyrkoherde bedömer om det fortsatt är lämpligt att samla till gudstjänst i kyrkorummet vid bestämda tidpunkter. Ibland kan det finnas sammanhang där det är bättre att ännu en tid fortsätta erbjuda exempelvis öppen kyrka eller utomhusgudstjänst istället.