Svenska kyrkan Stockholms stift

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Om barn i sorg

Ibland tolkar vuxna barns förmåga att gå ut och in i sorgen som att hela processen är över. I själva verket är förlusten av förälder eller syskon en stor påfrestning för ett barn.


Det händer att barn håller tillbaka sin sorg för att inte belasta föräldern. De kan känna att allt vilar på dem när den kvarvarande föräldern också har sorg. Samtidigt pågår barnets egen utveckling, som gör det nödvändigt att då och då vila från sorgen.

Ibland tolkar vuxna barns lek och förmåga att gå ut och in i sorgen som att hela processen är över. De undviker att störa och påminna för att barnen inte ska bli ledsna igen. I själva verket är förlusten av förälder eller syskon en oerhört stor påfrestning för ett barn.

Barn i svåra situationer har ett självklart behov av stöd från sina närmaste anhöriga. Det är bra om stöd kan ges till hela familjen, utöver vad barnet behöver för egen del. De flesta barn saknar erfarenhet av sorg och kan känna sig onormala eller tro sig vara ensamma om sina tankar. I en grupp har de hjälp av att träffa jämnåriga med liknande erfarenheter.

Det är värdefullt att utveckla metoder med fler uttrycksformer än det talade språket. Barn blir lätt missförstådda. Det kan bero på okunskap hos omgivningen i kombination med att barn uttrycker och hanterar sorg annorlunda än vuxna. Barn kan tvingas stå ut med en oförstående omgivning.

Några barn i en grupp berättade att de känt sig osynliga i sin sorg:
Direkt när pappa var död sa de vuxna - nu får ni hjälpa mamma! De frågade inte hur vi hade det. Men alla förstod att det var jobbigt för mamma. De la mycket ansvar på oss.


Klara Yvonne Jonsson, handledare