Svenska kyrkans stöd vid avancerad sjukvård i hemmet

Stockholms stift har en ny servicefunktion för kontakt med diakon eller präst till inskrivna i ASIH, deras närstående och personal.

För den som är patient som vårdas i hemmet eller anhörig finns numera ett samtal med en präst eller diakon inte längre än ett telefonsamtal bort. Där finns Svenska kyrkans koordinator som hjälper till att hitta rätt person i rätt församling. Koordinatorn kan även hjälpa till att nå kontakt med andra samfund eller religioner.

Telefonnumret till koordinatorerna är 08-402 36 00 och där kan de nås mellan klockan 9.00 och 16.00 på vardagar. Det går även att kontakta dem via e-post stockholmsstift.asih@svenskakyrkan.se  

- Ett helt nytt storsjukhus finns numera i hemmen i Stockholm, berättar sjukhusprästen Helena Nikula, när hon beskriver hur vårdformerna förändrats i Sverige. Alltfler patienter vårdas i hemmet enligt ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet och då är det också rimligt att de får del av själavård och stödsamtal på samma villkor som dem som ligger på en vanlig sjukhusavdelning.

Till hjälp för sjukhuspersonal

-Vi välkomnar Svenska kyrkans initiativ att införa en koordinator, säger Annika Norman, tf enhetschef på Stockholms sjukhem. Det förenklar både för patienterna, deras närstående och för vår personal att få kontakt för stöd i både existentiella och praktiska frågor. Vi är också glada över att koordinatorn kan förmedla kontakter med företrädare för olika trossamfund och andra religioner.

-Som vårdpersonal inom ASIH kommer vi ofta i kontakt med de stora existentiella frågorna. Ensamheten, som ofta verkar komma tillsammans med insikten om att överlevnaden är begränsad, kan vara stor och inte alltid något den sjuke kan dela, ens med sina närstående, säger Fredrik Sumara som är sjuksköterska på Ersta ASIH.

-Ibland kan vi som vårdpersonal finnas där för samtal, men det kan också vara så att vi - särskilt om vi har känt personen länge - utvecklat "en annan typ av relation" och inte är den som patienten vill anförtro sig åt. Alla vill heller inte ha kontakt med kurator eller psykoterapeut. Här tycker jag att kyrkan har en naturlig roll i det teamarbete som utgör grunden för ASIH-verksamheten. De patienter som haft kontakt med präst eller diakon har ofta varit mycket nöjda och positiva. Minns särskilt en kvinna som sade att "kontakten med prästen blev mitt hopp i hopplösheten", avslutar Fredrik Sumara.

Vision för framtiden

Visionen är att varje person som är inskriven inom ASIH och dess närstående ska erbjudas kontakt med en diakon eller präst från den lokala församlingen. Erbjudandet riktar sig till barn, unga och vuxna.