Andakt: Liv i överflöd

Dag Lindberg, präst i Farsta församling, läser ur Johannesevangeliet kapitel 10.