Andakt: Hopp att bära med sig

Svante Talltorp, diakon i Svenska kyrkan Hägersten, läser ur Psaltaren 139,