Andakt: Ett stort ansvar

Maria Hjortstorp, diakon i Gustaf Vasa församling, läser Lukasevangeliet kapitel 2.