Andakt: Djupare och starkare

Maria Hjortstorp, diakon i Gustaf Vasa församling, läser ur Uppenbarelseboken kapitel 3.