Andakt: 400 gånger

Helena Hansson, präst i Skärholmens församling, läser ur Lukasevangeliet kapitel ett.